Borealis rullar ut Intiro-app

Borealis har beslutat att rulla ut det Intiro-utvecklade inspektionssystemet som sedan 2006 har varit i drift på tre fabriker i Stenungsund. 

Efter att Borealis utrett flera kommersiella system visar det sig att inget av dem klarar konkurensen med Intiros SPED. Den detaljrikedom och användarvänlighet som SPED blivit synonym med i de svenska fabrikerna har utvecklats i direkt samarbete med slutanvändare och verksamhetsledning (tack för ett mycket gott samarbete!!).

Utrullningen innebär till en början att deras anläggningar i Finland, Österrike och Sverige ska ta ett steg mot gemensamt förfarande i inspektionsprocesserna. Inspektionssystemet ska vidareutvecklas för att delvis tillmötesgå samtligas krav.

 

Publicerat i kategorin: 

Lägg till kommentar