Outsourcing

Publicerad av: 
Olof Altenstedt

Indien! Ett land med kontraster. Det gäller såväl natur som kultur. Väldiga bergsmassiv sträcker sig mot himlen i ena änden och i det närmaste öknar breder ut sig i andra. Däremellan finns några av världens största IT centrum.

Att outsourca IT till Indien blev på modet under slutet på 90-talet. De var erkänt kompetenta, lojala och med hög arbetskapacitet, men framför allt så var det billigt. Många, ja rent av alla, av de större multinationella bolagen i världen skulle ha ett Indienkontor. Detta skapade ett enormt sug efter IT-kunnigt folk i Indien och skolorna var snabbt med på noterna och erbjöd adekvata utbildningar. Då det bokstavligen finns en miljard Indier så lär inte strömmen av ingenjörer sina i första taget. Outsourcing till Indien kommer att bestå under lång tid framöver.

Det finns en hel del utmaningar med outsourcing, som kulturella skillnader och det fysiska avståndet. Hur skall då ”vi” i väst agera för att vi skall få de leveranser som vi vill ha?

En stor del är att förstå den Indiska kulturen och inte endast begära att Indier skall förstå vår. Har man förståelse och kunskap att kommunicera med Indier på ett sätt som de kan relatera till har man alla chanser att dra nytta av den Indiska kulturen och gemensamt lyckas.

Att beskriva en kultur i generella ordalag är omöjligt och blir onyanserat, men det finns ändå en del punkter som kan nämnas.

  • Hierarki är viktigt. Man visar och förväntar sig respekt.
  • En chef har inte fel. En överordnad förväntas att veta bättre.
  • Man är ofta fokuserad på en tilldelad uppgift utan att se helheten.
  • Lojala

 

Hierarki

Några av de utmaningar jag mött i samarbetet med indiska företag och kulturen hos utvecklarna, är att det kan vara vanligt att man inte vill störa och att man förväntas förstå vad man skall göra utifrån den information som redan givits. Det är alltså särskilt viktigt att stämma av att man förstår varandra och göra det tydligt att kommunikation är välkommet. Initiera den gärna själv med jämna mellanrum för att få det att bli naturligt. Detta är givetvis viktigt för hela projektteamet, oavsett kulturtillhörighet.
 

Chefsskap

Begär kritiskt tänkande. Ifrågasättande och kritiskt tänkande finns i många fall, men undertrycks då det är en allmän uppfattning att en överordnad inte har fel... eller om han har det så skall man inte låtsas om det. Försök att få de att våga ifrågasätta en lösning om de inte tycker att den löser ett problem på bästa sätt. Det är sällan som man ser alla problem och fallgropar som kan finnas redan i ett specningsskede. Här är det viktigt att visa att insikt och kreativ kritik är bra. Man behöver minska ner på rädslan att ifrågasätta. Det är också viktigt att visa att det inte ses som en svaghet att en överordnad inte alltid har rätt utan en styrka att han tar hjälp av experter, oavsett var de är i hierarkin. Visa förtroende för att deras kunskaper är värda att lyssna på.
 

Helhetssyn

Om man begär att någon skall göra som man säger med en detaljerad spec så kommer man givetvis bara att få det man har begärt. Ofta är dock verkligheten mer komplex än så. Det krävs att utvecklaren själv ser vad hans del är i helheten och interagerar med omgivningen på nödvändigt sätt. Frihet och helhetssyn behövs för att man skall kunna ta ansvar och få bättre förutsättningar att skapa kvalitativa lösningar.
 

Lojala

De jobbar ofta hårt för att nå uppsatta mål. Sätter man för hårda tidskrav så är en leverans vid utsatt tid så viktig att kvalitet kommer att bli lidande. Ge den tid som krävs, så kommer kvaliteten att komma med det.

 

Personliga kontakter och möten är viktigt. Man har lättare att relatera och förstå personer som man kan relatera till. Det är svårt att få relationer om man inte träffas. Det kan vara värt att ha utbyten och låta personalen på olika siter träffas emellanåt. Till slut så kan man säga att allt som är nämnt är viktigt i alla projekt, det är bara lite viktigare att tydliggöra det då man jobbar med outsourcing.

 

Outsourcing är här för att stanna. Det kommer alltid att finnas någon annanstans som är billigare. Själva tricket är dock att få det att bli billigare i slutändan!

Publicerat i kategorin: 

Lägg till kommentar