Blogg

Efter att arbetat många år på Skatteverket har Intiro nu äntligen tagit chansen att bli ramavtalsleverantör på ett nischat område. C# och Platinakompetenser. 

Intiro har fått det ärofyllda uppdraget att vidareutveckla Konserthusets hemsida. 
www.gso.se

Uppdraget startar nu i oktober och det är vår välrenummerade konsult Tommy som tar hand om detta.

 

Thobias och Christian skall båda ut på nya uppdrag. De lyckliga kunderna är WirelessCar och TeliaSonera. Lycka till killar!

CSS3 Transitions används för att skapa enklare animationer utan att använda javascript. Man anger vilken css-property som ska animeras (alternativt 'all' för att animera alla) samt längd ovh typ på animationen. Man kan även ange delay, men det används inte i detta exempel.

Jag har använt mig av bootstrap och jquery för att få en grund och här kommer HTML-koden

Det här är något som jag använt nyligen för att skapa upp samma IIS-applikationer på flera servrar. Fördelen är också att det är enkelt att skapa upp en ny server ifall den gamla krashar eller om man vill byta till en ny server.

# Kör som administrator (behövs för IIS stuff).

#
# Skapa foldrar för applikationen.
#

$drive = “c:\”

“Creating folders…”

# home folder
$myhome = $drive + “mysite\”
new-item $myhome -itemtype directory

Intiro har fått uppdraget att under maj och juni göra en förstudie på att rulla ut det inspektionssystem som är specialbyggt för Borealis i Stenungsund.Idén är att se vilka fördelar, konsekvenser och kostnader som är förknippade med att rulla ut SPED på Borealis över deras ca 10 sajter runt europa.

Han kommer precis som de flesta av oss andra att arbeta med systemutveckling. Hans bakgrund är Java och C#. Det ska han bli ännu bättre på här hos oss!
Lycka till Joakim!

Nu har vi levererat version 2 av Orderhanteringssystemet.

Är grappa gott? Det råder delade meningar om detta. Vi tänkte ta reda på hur det ligger till. En kväll med Grappakungen Ove Boudin och delar av hans allra finaste Grappautbud skulle hjälpa oss. Men det blev bara snurrigt. Frågan bordlades :)

ClickOnce heter en teknologi som har funnits ett par år för att paketera .Net lösningar. Jag har arbetat med den för att deploya ut en fet klient åt en kund. 

Man använder sig av Visual studio och en flik som heter Publish. I denna filken gör man inställningar på hur applikationen skall deployas.

Publishfilken

 Publishing folder location - Vart den byggda koden hamnar vid publish.

 Installation folder url - Internet URL eller nätverksfolder.

 Install mode and settings

Pages