Bollplank

Hur kommer man igång med ett IT-projekt? Vad måste göras innan man börjar och hur genomför man projektet och säkerställer att rätt sak byggs? Råd och praktisk hjälp med vägledning är viktigt! Inte rätt sak att snåla in på.

Väldigt många företag har ingen egen IT-avdelning och saknar kanske kunskapen som behövs för att driva IT-projekt. Intiro har stor vana att driva projekt och vi vet vad man bör fokusera på. Kanske driver ni ett projekt med inhyrda konsulter men vill ha en extern koordinator eller projektledare. Kanske behöver ni få stöd i hur man driver ett projekt som exempelvis byggs av konsulter i Indien.

Råd 1A:

Vanligast av alla misstag är att ledningen beslutar att bygga ett kanonsystem. I bästa fall tillsammans med ett antal kommande användare. Kanonsystemet byggs och direkt därefter sätts det i drift och 10-tals eller 100-tals användare sitter nu framför ett nytt system utan att veta riktigt varför det är så bra. De får direkt en negativ och trist inställning till alltsammans.

Här har alltså beställarna återigen tänkt att utbildning kan prioriteras ned. Kanske har man en genomgång inför alla användare i en aula. Den hjälper troligen inte. Användarna lär sig av att sitta med ett realistiskt problem och få träna på att lösa det själv framför datorn. Inte att se någon annan lösa det. Kanske har ni hört detta förr? Nu kom det igen. Här kan man tjäna stora pengar på att göra rätt. Men det är tyvärr svårt att mäta. Det handlar om personalens engagemang och känslan av att vara delaktig.