Chalmers

clearfix">

Chalmers tekniska högskola är en stiftelseägd, teknisk högskola med säte i Göteborg.
Vi har utvecklat ett LIMS (Laboratory Information Management System) system för MC2 som är en del av Chalmers.

På ren svenska används det för att hantera:

  • Bokning av laboratorieresurser
  • Kostnadsuppföljning på bokningar
  • Planering av laboratoriepersonal
  • Uthyrning av labbresurser till externa företag

MC2 har tillsammans med oss på Intiro paketerat produkten och sedan marknatsfört den på nanolaboratorium välden över. Idag används LIMS på 18 separata noder och vidareutvecklas kontinuerligt.

 

Peter Modh - Labchef Chalmers

"Laboratorierna på Chalmers, KTH och Uppsala universitet har gått ihop och tillsammans med Intiro byggt ett nytt LIMS (Laboratory Information Management System). Intiro har drivit både förstudien och utvecklingen föredömligt! 

Nu tar vi nästa steg och utvecklar en portal där kunder och användare till våra lab får tillgång till gemensamma hemsidor med information om vad vi kan erbjuda, teknisk information för användare och forum där de kan utbyta erfarenheter. Intiro kommer göra även detta arbete"