Volvo IT

clearfix">

Behövs kanske inte några långa förklaringar vad Volvo bygger för produkter. Vi har heller inte någon del i bygget. Vad vi gör är att skapa IT-system som bland annat underlättar för Volvos inköpsavdelningar välden över. Det gäller att samordna inköp för att få bästa pris. Det gäller även att kunna kategorisera och bedöma leveranskapacitet på de olika underleverantörerna.

Utmaningarna är många och ideérna likaså! På Volvo har vi genom åren bidragit med kompetenser inom framförallt systemutveckling men även systemanalytiker och teknisk projektledning.