Marcus Johansson

Vad var det som fick dig att börja på Intiro?

-"Jag hade fått ett tips att Intiro kan vara något. Efter ett inledande möte fick jag en väldigt positiv bild. Anledningen till att jag sedan tog klivet att börja på Intiro, var att de till skillnad ifrån tidigare arbetsgivare faktiskt hade lyckats att skapa något som jag sökt efter länge, en äkta Vi-känsla. Intiros kultur verkade stämma väldigt bra överens med mina egna värderingar. Intiros Vi-känsla sträcker sig även utanför arbetslivet. Efter många års sökande är jag äntligen där jag hör hemma.

Marcus Johansson