Karriär

Intiro är ett fantastiskt företag. Här jobbar vi i både små och stora uppdrag. Vi har ett antal kunder som vi återkommande hjälper med uppdrag i storleksordningen en till tre månader. Där driver vi uppdraget från kravinsamling till slutleverans.

Vi har dessutom kunder som driver återkommande stora projekt där vi har byggt upp ett förtroende vilket gör att kunderna i god tid innan projektstart hör av sig för att få in en Intirokonsult till sitt projekt.

Utbildning

Vi konsulter utgör det samlade värdet av Intiro. Detta gör utbildning till något enormt viktig. Därför avsätter vi årligen tid för individuellt anpassade utbildningar vilket gör att var och en av oss får den utbildning vi är mest intresserade av.

Tekniskt oberoende

 Vi jobbar endast med de tekniker som passar våra kunder bäst. Eftersom det varierar vill vi inte vara knutna till någon specifik teknik. Exempel på tekniker vi jobbar med är Java, Microsoft .NET, Angular, Bootstrap, Rest API, Sass/Less, Sharepoint, Epi server, Jquery och SQL.