Test lead

Intiro Development är ett mindre och mycket välmående konsultbolag i Göteborg. De specialiserar sig på att ta fram helhetslösningar och verksamhetsanpassade IT-system för deras kunder. De har idag en bred kundstock med en mängd olika spännande projekt. Intiro drivs av intresset för tekniken och att ta fram de bästa lösningarna åt sina kunder, här finns ingen som tröttnar på sitt jobb!

Vi söker en person som har intresse och kunskaper inom test, testledning och programmering. Det krävs god förståelse och erfarenhet av arbete i ett scrum-team inom systemutveckling. Du ska ha god förståelse och vana att förstå och skriva testfall utifrån givna krav och användarfall.

Du ska kunna ta fram och argumentera för olika angreppssätt och metodiker inom test, testfallsskrivning och testautomatisering.
 

Erfarenhet

 • Ca 10 års erfarenhet av arbete i systemutvecklingsprojekt
 • Mycket väl insatt i både en testares och en testledares arbete
 • Mycket väl insatt i testautomatisering (både för användargränssnitt och affärslogik)
 • Erfarenhet av ett agilt arbetssätt i utvecklingsteam
 • Trivs att jobba tätt ihop med systemutvecklare och kravanalytiker
 • Erfarenhet av kundkontakt
 • Har en naturlig ledarstil och är inte rädd att ta ansvar och att genomföra förändring
   
Meriterande
 • Arbetat i utvecklingsteam inom C#.NET webb applications som exempelvis kravanalytiker, testledare och testare
 • BDD - Behavior Driven Development
  • SpecFlow - .net-ramverk för BDD
  • JBehave - Java-ramverk för BDD
 • Väl insatt i en kravanalytikers arbete
 • HP Quality Center
 • Selenium
 • Meriterande är även certifieringar och egna privata projekt av olika slag.
   

Egenskaper

Som person bör du vara social, ha en hög samarbetsförmåga och vara duktig på att kommunicera. Du är en analytisk problemlösare som snabbt kan se ”the big picture”. Du är ödmjuk och visar dina teammedlemmar vägen på ett prestigelöst sätt genom hårt arbete och att vara en i gruppen.

Du är handlingskraftig och orädd, du genomför dina idéer och diskuterar gärna lösningar med kunder och kollegor. Du är självgående och proaktiv, du sitter inte och väntar på att uppgifterna ska komma till dig. Du har ett starkt kundfokus och en genuin vilja att hjälpa kunden/verksamheten.

Ett långsiktigt mål med tjänsten är att - förutom de vardagliga arbetsuppgifterna - agera visionär som har målet att säkerställa, inspirera och förbättra kvalitetsarbetet inom såväl sitt egna som andra team.
 

Varför arbeta på Intiro

 • Litet välmående bolag
 • Stabil ökning av både anställda och kunder
 • Snabba beslut
 • Goda förutsättningar och villkor för vidareutbildning.
 • Teknikintresserat gäng, inga som tröttnat på sitt arbete.
   
Exempeluppdrag

Testfall:

Testfall skrivs mot användarfall från kravspecifikationen. Det är en ständig process att upprätthålla rätt innehåll i dessa testfall eftersom kraven förändras över tid. Dessa måste vidareutvecklas och göras bättre. Hitta och införa strategier för att uppdatera testfall då kraven förändras.

Skriva testfall, genomföra dem, se till att de uppdateras över tid.

I samråd med systemutvecklarna identifieras rätt testfall. Utförandet rapporteras på ett spårbarhets- och rapporteringsmässigt lämpligt sätt. Exempelvis i HP Quality Center.

HP Quality Center används oftast för att skriva Testfall. När fel hittas skrivs de in i QC och utvecklarna tar vid och rättar dem.

Automatiserade tester:

Personen skall kunna ta ansvar för på vilken nivå automatiserade tester ska utföras i olika projekt. Ibland kanske stora delar kan automatiseras och ibland kanske den tekniska miljön begränsar möjligheterna att på rimlig tid införa automatiseringar.

Enhetstester:

Kunna råda och ha en kontinuerlig dialog med utvecklarna i arbetet med att skriva rätt enhetstester på rätt nivå. Det ska vara mätbart. Exempelvis en viss coverage. JUnit på javasidan och NUnit för C#-projekt.

För vissa projekt är enhetstester den nuvarande generella testnivån inför varje bygge. De täcker specifika funktioner eller hela flöden. Detta kan utvecklas och bli mycket bättre. Utvecklarna behöver även en större insikt och förståelse för det arbete testledaren bidrar med i teamet.

Vissa projekt har inte lika mycket enhetstester. Där kan detta vara ett bra första steg.

Att skriva dessa tester är egentligen utvecklarens uppgift, men de kan behöva sparkas igång och därför är det viktigt att testledaren är duktig på att kommunicera med utvecklarna i teamet, och få med dem i arbetet mot att få bättre testrutiner.

Automatiserade tester för GUI:

Selenium är ett vanligt verktyg för att utföra tester av GUI. Det finns även andra liknande verktyg. Personen skall kunna använda Selenium eller liknande verktyg för att utifrån genererade eller manuellt skrivna enhetstester även utföra automatiserade GUI-tester.