Om Intiro

Intiro startades 2000 av fyra personer med flerårig erfarenhet av konsultarbete i större företag, både i Sverige och utomlands.

Ambitionen är hög. Intiro lägger stor vikt vid att de tjänster som kunderna erbjuds bygger på att konsulterna har stor social förmåga, gedigen erfarenhet av branschen, bred kunskap om teknik och metoder samt är utbildade och certifierade inom den senaste tekniken.

Företagets kundrelationer skall bygga på att i varje läge se till kundens bästa för att skapa de djupa och långsiktiga relationer som är grunden för ömsesidigt givande affärsrelationer.

Intiro har som affärsidé att

  • "...erbjuda kunderna inom privat och offentlig sektor högt värdeskapande konsulttjänster för att stödja dem i utveckling och strategiska beslut. 
  • Genom hög kompetens inom ny och aktuell teknik samt stor kunskap om förändringsarbete skall vi skapa djupa och långsiktiga relationer med kunderna.
  • Genom att erbjuda en kombination av kompetenser skall Intiro kunna erbjuda åtaganden för att införa, förändra, utveckla och integrera kundernas informationssystem.