Teknik

CSS3 Transitions används för att skapa enklare animationer utan att använda javascript. Man anger vilken css-property som ska animeras (alternativt 'all' för att animera alla) samt längd ovh typ på animationen. Man kan även ange delay, men det används inte i detta exempel.

Jag har använt mig av bootstrap och jquery för att få en grund och här kommer HTML-koden

Det här är något som jag använt nyligen för att skapa upp samma IIS-applikationer på flera servrar. Fördelen är också att det är enkelt att skapa upp en ny server ifall den gamla krashar eller om man vill byta till en ny server.

# Kör som administrator (behövs för IIS stuff).

#
# Skapa foldrar för applikationen.
#

$drive = “c:\”

“Creating folders…”

# home folder
$myhome = $drive + “mysite\”
new-item $myhome -itemtype directory

ClickOnce heter en teknologi som har funnits ett par år för att paketera .Net lösningar. Jag har arbetat med den för att deploya ut en fet klient åt en kund. 

Man använder sig av Visual studio och en flik som heter Publish. I denna filken gör man inställningar på hur applikationen skall deployas.

Publishfilken

 Publishing folder location - Vart den byggda koden hamnar vid publish.

 Installation folder url - Internet URL eller nätverksfolder.

 Install mode and settings

Att sitta och utveckla asp.net i Visual Studio är bekvämt. Man blir bortskämd och man får en hel del på köpet, som man inte hade på "den gamla goda tiden", när man satt med "classic ASP" och VbScript - och på sin höjd hade en editor som hade lite colorcoding.<br />

Med hjälp av Enitity Framework (eller liknande ORM) kan man hämta data från sin order-tabell i databasen, och koppla det till en gridview - och ha allt uppe och snurra på en minut.

Tex:

<asp:GridView runat="server" ID="myGridView" />

private void LoadArticles()

{

Kära kollegor!

Hoppas ni har en fantastiskt strålande hösteftermiddag! Jag har fått i uppdrag att kolla på en uppfräschning av iTR. Jag har lite allmänna frågor eftersom detta skall göras i .NET.

Kraven är enkla:

· Smidigt

· Snyggt

· Snabbt

· ”Senaste” tekniken

Då är man äntligen medlem i denna exklusiva klubb! Lite problem att få till det, men gick bättre än jag trodde. Efter ca 3 min var det klart och jag lutar mig tillbaks i en hyfsat rymlig flygstol. Mitt första blogginlägg på 10000 meter! Heja norwegian!

När man utvecklar för webben så lägger man ofta väldigt mycket tid på att få till utseendet på applikationen, t.ex. kolumner, utssende på knappar, formulärfält samt annan funktionalitet som rullgardinsmenyer, tabbar och tooltips. Visst, det finns ett jätteutbud av olika plugins till de flesta javascriptramverk samt olika css-paket för att ha grundinställningarna rätt men är kankse inte alltför sällan som man måste modifiera och skräddarsy utssendet i alla fall för att det ska fungera ihop.

Vad är MongoDB?

MongoDB är en NoSQL databas. Men vad betyder det? Det säger ju inte så mycket om vad det är utan snarare vad det inte är. 

Wikipedia skriver bland annat följande om NoSQL: