Helhetsåtagande

 Vi vill jobba utifrån den praktiska verksamheten och omsätta dess krav i enkla lösningar. Att få göra en lösning ”från ax till limpa” tillsammans med uppdragsgivare och användarna är ofta det bästa och vi tar gärna ansvar för att slutanvändarna får den nytta man tänkt sig av lösningen.

Har vi ett helhetsåtagande så driver vi projektet, säkerställer kraven, utvecklar, testar och levererar. Du behöver inte själv ha den kompetens som krävs för att leverera en fungerande IT-lösning.  

Och kanske viktigast av allt, börja med att definiera vad målet med lösningen är. Och när lösningen är på plats fokusera inte bara på buggarna utan mät om målet har uppnåtts.