Kravhantering

Det är såklart jätteviktigt att det som byggs ska uppfylla de behov som verksamheten ställer. Problemet är att det är väldigt svårt att koppla ett behov till vad som ska utvecklas. Detta brukar man attackera genom att jobba med krav. Ett krav beskriver något som systemet ska göra. Ett krav kan t ex. vara "Man ska kunna lägga till orderrader på en order". 

I processen att ta fram krav och koppla dom mot verksamheten är det viktigt att prioritera. Ett vanligt misstag är att man tar med alla krav man kan komma på. Ett enkelt sätt att prioritera är att i flera omgånger gå igenom kraven och för varje krav ställe frågan "Måste vi verkligen ha det här?". Är svaret ja får kravet vara med som skall-krav, är det nej så flyttas det över till önskelistan. 

Krav tenderar också att bli inaktuella när nya krav formuleras, därför är det viktigt att med jämna mellanrum gå igenom kravlistan. 

Som ni förstår är det inte så enkelt att en utvecklare sätter sig och skriver ned en lista på 20 krav. Det är en process, en process som vi på Intiro har lång erfarenhet av.