Systemutveckling

Vi älskar systemutveckling och därför har just systemutveckling varit i centrum på Intiro sedan vi startade. Vi följer med dit marknaden tar oss och det har lett till att vi har kompetens på en bred flora av tekniska plattformar. Vi jobbar brett inom t ex både Microsoft, Java och PHP. Egentligen är det inte så stor skillnad mellan de olika språken. Det är vad man ska göra med verktygslådan som är det roliga!

 

Det är svårt att prata systemutveckling utan att göra långa punkt-listor på tekniker. Så är du oteknisk, ursäkta oss men här kommer den:

 • Microsoft .NET
 • Java
 • PHP
 • JSP
 • HTML
 • XHTML
 • Drupal
 • DHTML
 • Sharepoint
 • VB Script
 • TCL/TK
 • XML
 • XSLT
 • CSS
 • Python
 • SQL
 • MVC
 • SOA
 • Eclipse
 • IntelliJ
 • Hudson / Jenkins
 • RAD
 • MySQL
 • Oracle
 • C#
 • ASP.NET
 • Web services
 • ASP Classic
 • Javascript
 • JQuery
 • Visual Studio
 • TFS
 • BizTalk
 • Linq
 • Dream Weaver
 • Homesite
 • Photoshop
 • CMS
 • E-Commerce
 • SCRUM
 • OO