Test

Test är kanske den absolut viktigaste ingrediensen i ett projekt. Ni testar för att säkerställa att systemet fungerar som ni har tänkt er från början och att det fungerar utan störande moment för användarna. 

Typen av projekt avgör hur du ska testa. Sitter du exempelvis med ett stort scrum-projekt bör du ha med minst en testare i utvecklingsteamet. Du bör dokumentera testfallen och koppla dem till kraven. Uppdateras kraven har du spårbarhet i vilka testfall som behöver modifieras. Är det å andra sidan ett internt system där antalet användare är få kan du få med dessa på testtåget som en introduktion till lösningen. Det är ofta väldigt uppskattat av medarbetarna!

Det viktigaste är att du i början av projektet tar fram en plan för hur testandet ska ske. Håll dig till planen och prioritera inte ned testerna för att det dyker upp nya krav!

Vi på Intiro har bred erfarenhet av test inom:

  • Systemtest
  • Integrationstest
  • Regressionstest
  • Testdriven utveckling
  • Enhetstest
  • Acceptanstest